หน้าแรก

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

แนะนำวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ผู้อำนวยการ นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ
พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์
เพื่อมุทิตาจิตรผู้เกษียณอายุราชการ